Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-02-28 03:45:51

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 224/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Boguchwała w 2017 roku.