Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-01 21:59:02

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 223/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku, ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury dla mieszkańców Gminy Boguchwała w 2017 roku.