Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-06-04 01:02:14

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 131/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku, przyznał Fundacji Podaruj Miłość Osobom Niepełnosprawnym dotację na realizację zadania publicznego pn. "Warsztaty terapeutyczno-edukacyjne".

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysiący złotych).