Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-21 00:13:42

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na organizację VI Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2016

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 99/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja VI Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2016.

Na realizację zadań przeznacza się w formie wsparcia kwotę w wysokości 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych). Treść ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia.