Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-21 00:49:45

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w roku 2016

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 61/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie kultury.

Na realizację zadań wymienionych przeznacza się kwotę w  wysokości 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych). Treść ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia.