Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-01-26 02:32:35

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań z zakresu kultury w 2016 roku

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 60/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku, przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury w 2016 roku: