Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-03-09 03:09:54

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wynikach konkursu zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w okresie do 15 lipca 2016 roku

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 39/2016 z dnia 22 marca 2016 roku, przyznał dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w okresie do 15 lipca 2016 roku w następującym podziale: