Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-22 04:35:07

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Konkurs projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 27/2016 z dnia 1 marca 2016 roku, ogłasza konkurs projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w okresie do 15 lipca 2016 roku.

Na realizację powyższego projektu Gmina Boguchwała przeznacza kwotę 265 000 zł, słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 16 marca 2016 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale.