Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-05-29 02:57:11

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 237/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 2016.