Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-07-07 13:56:31

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - organizacja i prowadzenie Dziennego Domu "Senior-Wigor"

Burmistrz Boguchwały ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Boguchwała polegającego na organizacji i prowadzeniu Dziennego Domu "Senior-Wigor" w Racławówce 132. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia Burmistrza Boguchwały nr 222/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku.