Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-01-18 15:13:22

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 124/2015, przyznaje dotacje celową na realizacje zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w roku 2015: