Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-07-09 15:59:57

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego z pomocy społecznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert a realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 2015

Do konkursu wpłynęła jedna oferta - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie.

Po przeprowadzeniu wstępnej analizy, oferta spełniła wymagania formalne i zakwalifikowała się do oceny merytorycznej. W drugim etapie Komisja Konkursowa przeanalizowała zawartość merytoryczną oferty. W wyniku przyznanych ocen punktowych Komisja zawnioskowała do Burmistrza Boguchwały o przyznanie dotacji w kwocie 90 000 zł, Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie.

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 180/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku, przyznał dotację na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 2015", Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie, w wysokości 90 000 zł, słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych.