Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-08-11 06:13:27

Ogłoszenia

Konsultacje społeczne dokumentu pt. "Strategia Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2019-2023"

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 268.2019 ogłasza konsultacje dokumentu pt. "Strategia Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2019-2023"

Konsultacje prowadzone będą w dniach od 19.10.2019r. do 25.10.2019r.

Projekt dokumentu został załączony poniżej.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej na załączonym formularzu w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała- Biuro Obsługi Klienta.