Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-20 01:38:38

Ogłoszenia

Zebranie Wiejskie w Lutoryżu

6 maja 2019r. o godzinie 19:00 w Domu Kultury w Lutoryżu odbędzie się Zebranie Wiejskie, z następującym porządkiem: 

1. Otwarcie Zebrania.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia Środków Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.

3. Konsultacje z mieszkańcami, w celu poznania opinii o instalacji nadajnika telefonii komórkowej
na wieży Kościoła.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zamknięcie zebrania.   

Sołtys Maria Uberman

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Lutoryż w przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w II terminie tj. 6 maja 2019 r. o godz. 19:15