Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-06-06 21:34:06

Ogłoszenia

Nabór wniosków - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja" ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach  podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 nr 3.3. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego i historycznego.