Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-02-28 03:18:30

Ogłoszenia

Nabór wniosków - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację z zakresu Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach przedsięwzięcia 2.2.3: Organizacja innowacyjnych form spędzania wolnego czasu.

Szczegóły na stronie: www.lgd-trygon.pl/ogloszenia-o-naborach-na-granty