Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-05-26 08:15:10

Ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała w miejscowości Boguchwała i Nosówka.

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 11.2018 z dnia 13 lipca 2018 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała w miejscowości Boguchwała i Nosówka.