Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-08-11 05:55:40

Ogłoszenia

Lista osób zakwalifikowanych do projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

Informujemy, iż zakończono ocenę i weryfikację formularzy zgłoszeniowych uzupełniającego naboru do projektu pn. "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu znajduje się w protokole z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powołanej w sprawie oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu w ramach  projektu z działania 8.3 POIG - "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu".