Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-01-26 03:29:18

Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Burmistrz Boguchwały podaje do publicznej wiadomości decyzję dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S.A. "NIECHOBRZ".