Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-08-05 01:19:01

Ogłoszenia

Ostrzeżenie hydrologiczne

Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie ostrzega przed wystąpieniem wzrostów poziomu wody.

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Ważność: od godz. 08:00 dnia 22.02.2017 do godz. 20:00 dnia 23.02.2017

Obszar: zlewnie: Wisłoki, Wisłoka i Sanu (podkarpackie)

Przebieg: W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej, a także prognozowanymi w dalszym ciągu opadami deszczu, w zlewniach: Wisłoki, Wisłoka i Sanu oraz na mniejszych, bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych, a punktowo stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%