Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-08-11 04:55:13

Ogłoszenia

Zmiana przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt

18 października 2016 roku weszły w życie zmiany w przepisach dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt. Zmiany obejmują:

1. Oznakowanie świń:

2. Zgłaszanie zdarzeń dotyczących świń w terminie 7 dni od zdarzenia do Kierownika BP ARiMR:

3. Obowiązek oznakowania zwierzęcia duplikatem kolczyka w terminie 7 dni od daty otrzymania tego duplikatu, w przypadku utraty kolczyka (także elektronicznego).

4. Dokonanie spisu zwierząt (bydła, owiec, kóz, trzody chlewnej) przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu numery zwierząt i ich liczba muszą zostać zgłoszone do Kierownika BP ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszczone w Księgach Rejestracji.

5. Obowiązek uzyskania numeru siedziby, przez:

Aby nadać numer w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonym przez ARiMR, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną.