Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-28 02:53:51

Ogłoszenia

Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru na wyłonienie partnera

Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o wyborze oferty - dotyczy zadania pn. "Wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu Nr RPPK.07.04.00 – IP.01 – 18 005/16 Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.4. Rozwój Opieki Żłobkowej w Regionie".

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.08.2016 r. o godz. 8:00 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, pok. nr 24.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta:

Do wykonania zadania wybrano Ofertę nr 1 złożoną przez Akademię Maluszka Słodki Bobasek S.C., 35-026 Rzeszów ul. Reformacka 4.