Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-01-26 00:35:34

Ogłoszenia

Zebranie Wiejskie w Niechobrzu

9 czerwca 2016 roku o godz. 20:00 w Domu Ludowym w Niechobrzu odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. wyrażenie opinii dotyczącej sprzedaży działki gminnej położonej na terenie sołectwa Niechobrz
  3. Wyrażenie opinii dotyczącej zamiany działek gminnych położonych na terenie sołectwa Niechobrz
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na rok 2016
  5. Informacja o realizacji inwestycji na terenie sołectwa Niechobrz
  6. Informacja nt. budowy stacji bazowych telefonii komórkowej w Niechobrzu.
  7. Wolne wnioski i zapytania.

Zgodnie z Statutem Sołectwa w przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 9 czerwca 2016 roku o godzinie 20:15.