Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-23 10:49:33

Ogłoszenia

Ogłoszenie o wynikach konkursu na organizację i prowadzenie Dziennego Domu "Senior-Wigor"

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 250/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku, powierzył realizację zadania publicznego pn. "Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Senior-Wigor w Racławówce" Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie przeznaczając na realizację zadania 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) w 2015 roku oraz w wysokości 96 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w 2016 roku.