Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-01-26 03:23:06

Ogłoszenia

Informacja o konsultacjach projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Do projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, ogłoszonego dnia 15 października 2015 roku, wpłynął jeden wniosek. Po rozpatrzeniu, zapisy wniosku zostały ujęte w projekcie programu.