Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-05-29 01:40:26

Ogłoszenia

Konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale nr LXI/662/10 z dnia 16 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wyrażenia opinii o projekcie uchwały, w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, przyjmując termin wyrażenia opinii od 16 października do 5 listopada 2015 roku, pisemnie na adres: k.blonska@um.boguchwala.pl.