Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-02-28 02:50:35

Ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko nauczycielskie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko nauczycielskie: Przyroda - 9/18, Wychowanie do życia w rodzinie - 1/18, Biblioteka - 1/30.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy przesłać pocztą (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, decyduje data stempla pocztowego) do 10 sierpnia 2015 r. na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy, 36-040 Boguchwała, Mogielnica 167 z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko nauczycielskie - przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka".