Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-20 01:58:32

Ogłoszenia

Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie gminy Boguchwała w miejscowościach Boguchwała i Nosówka.

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 141/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku przyznał dotacje na realizacje zadania publicznego Gminy Boguchwała polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała w miejscowości Boguchwała i Nosówka w latach 2015-2018