Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-07-07 13:25:19

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie sprzętu komputerowego

W związku z realizacją projektu pn. "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi ubezpieczenie nowego sprzętu komputerowego zakupionego w ramach przedmiotowego projektu. Termin składania ofert upływa w dniu 23 października 2014 roku, o godzinie 15:00.

Uwaga oferenci w ramach niniejszego postępowania Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29 października 2014 roku do godz. 15:00.