Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-07-05 21:05:56

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie sprzętu komputerowego

Zapytanie ofertowe w ramach projektu "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu".

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie nowych 160 szt. komputerów przenośnych oraz 16 sztuk drukarek kolorowych laserowych, na warunkach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania - Zakres przedmiotu zamówienia. Użytkownikami 160 komputerów przenośnych oraz 16 sztuk drukarek laserowych kolorowych są jednostki podległe Gminy Boguchwała - Szkoły Podstawowe i Gimnazja, zlokalizowane na terenie Gminy Boguchwała, którym sprzęt został przekazany w użytkowanie w miesiącu wrześniu 2014 r.