Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-04-24 20:24:49

Ogłoszenia

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem Nr 54.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku, przyznał dotację na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja wyjazdu studyjnego na targi BCC - międzynarodowe forum kontaktów biznesowych Brześć 2018" Klubowi Przedsiębiorców Gminy Boguchwała.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w  wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).