Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-03-09 01:56:50

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Zarzeczu

18 września 2020 r.  o  godz. 17:00 w Domu Kultury w Zarzeczu odbędzie Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja w ramach projektu Smart City – potencjalne zagrożenie środowiska.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie zebrania.

Sołtys Sołectwa Zarzecze
Jakub Kotula

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Zarzecze w przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w II terminie tj. 18 września 2020 r. o godz. 17:15.