Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-03-09 02:17:47

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Mogielnicy

18 września 2020 r.  o  godz. 19:00 w Domu Strażaka w Mogielnicy odbędzie Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja w ramach projektu Smart City – potencjalne zagrożenie środowiska.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 rok.
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie zebrania.

Sołtys Sołectwa Mogielnica
Maria Niedziałek

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Mogielnica w przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w II terminie tj. 18 września 2020 r. o godz. 19:15.