Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-08-04 19:25:32

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Lutoryżu

25 września 2019 r. o godz. 18:00 w Domu Kultury w Lutoryżu odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

1. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

2. Otwarcie Zebrania.

3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2020.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Lutoryż w przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w II terminie tj. 25 września 2019 r. o godz. 18:15.

Burmistrz Boguchwały

Dr Wiesław Kąkol