Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-07-11 18:53:36

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Mogielnicy

12 września 2019 r. o godz. 19:00 w Domu Strażaka w Mogielnicy odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania.

2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2020 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Mogielnica w przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w II terminie tj. 12 września 2019 r. o godz. 19:15.

Maria Niedziałek

Sołtys Sołectwa Mogielnica