Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-08-03 17:25:32

Kalendarz Wydarzeń

I Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale VIII kadencji

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I pierwsza sesja Rady Miejskiej w Boguchwale VIII kadencji odbędzie się 20 listopada 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Sesja będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej: www.youtube.com/channel/UCPyJ2iyIs87p_GYZB_pfU8Q/

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
  2. Ślubowanie Radnych.
  3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Boguchwale.
  4. Ślubowanie Burmistrza Boguchwały.