Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-28 03:07:20

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Mogielnicy

22 września 2017 roku o godz. 17:00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Mogielnicy (stadion) odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zatwierdzenie przez zebranie wiejskie przewodniczącego zebrania.
  3. Przedstawienie źródeł i sposobów finansowania inicjatyw społecznych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2018.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zadań z zakresu kultury.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z § 17 Statutu Sołectwa w przypadku braku quorum tj. co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 22 września 2017 roku o godz. 17:15.