Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-21 03:13:30

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Zarzeczu

22 września 2017 roku o godz. 19:00 w Domu Ludowym w Zarzeczu odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przedstawienie źródeł i sposobów finansowania inicjatyw społecznych.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2018.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zadań z zakresu kultury.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2017.
  6. Wolne wnioski i zapytania
  7. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §17 Statutu Sołectwa w przypadku braku quorum tj. co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 22 września 2017 roku o godz. 19:15.