Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-23 16:43:19

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Niechobrzu

19 września 2017 roku o godz. 19:00 w Domu Ludowym w Niechobrzu odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przedstawienie źródeł i sposobów finansowania inicjatyw społecznych.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2018.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału dodatkowych środków.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zadań z zakresu kultury.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2017.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 764/5.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 1919/4.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z §17 Statutu Sołectwa w przypadku braku quorum tj. co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 19 września 2017 roku o godzinie 19:15.