Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-25 20:16:53

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Kielanówce

Sołtys sołectwa Kielanówka na podstawie §16 ust. 1 pkt. 1 zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 18 września 2017 roku o godz. 19:00  (II termin godz. 19:15) w Domu Ludowym w Kielanówce.

Proponowany porządek obrad Zebrania Wiejskiego:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przedstawienie źródeł i sposobów finansowania inicjatyw społecznych.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2018.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zadań z zakresu kultury.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie zebrania.