Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-28 03:27:57

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Nosówce

31 maja 2017 roku o godz. 17:00 w Domu Ludowym w Nosówce odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym  porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja o realizacji zadań samorządu na terenie sołectwa.
  3. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie sołectwa.
  4. Wolne wnioski i zapytania.