Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-24 10:21:32

Kalendarz Wydarzeń

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) zwołuje XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Przekształcenia Szkoły Podstawowej  im.ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu,
  2. Zmiany budżetu na 2017 rok,
  3. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  4. Wyrażenia opinii dotyczącej proponowanego przyłączenia z gminy Boguchwała części sołectwa Racławówka do gminy miasto Rzeszów.
  5. Nabycia na rzecz gminy części działki nr 668 w Kielanówce,
  6. Nabycia na rzecz gminy części działki nr 666 w Kielanówce.

III. Zamknięcie sesji.