Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-07-14 17:26:28

Kalendarz Wydarzeń

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) zwołuje XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 15 grudnia 2016 roku o godz. 11:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego,
  2. Podwyższenia kapitału zakładowego,
  3. Uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok,
  4. Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  5. Udzielenia pożyczki dla GO-KOM,
  6. Zmiany w budżecie,
  7. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej,
  8. Sprzedaży nieruchomości położonej w Boguchwale,
  9. Nabycia nieruchomości nr 388/10 położonej w Kielanówce,
  10. Nabycia nieruchomości nr 261/8 położonej w Boguchwale.

III. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.    
IV. Zapytania i wolne wnioski radnych.
V. Zamknięcie sesji.