Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-25 01:31:43

Kalendarz Wydarzeń

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) zwołuje XXXI Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 20 października 2016 roku o godz. 11:00 w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, Plac Rynek 2, z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Informacja o stanie realizacji  zadań oświatowych.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Zmiany budżetu gminy na 2016 rok,
  2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  3. Zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2016 roku,
  4. Zmiany uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
  5. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości Nr 813/3 położonej w Lutoryżu,
  6. Wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Boguchwale,
  7. Wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Racławówce,
  8. Wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Niechobrzu,
  9. Delegowania i zwrotu radnym kosztów podróży służbowych.

IV. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
V. Zapytania i wolne wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.