Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-22 21:23:40

Kalendarz Wydarzeń

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) zwołuje XXIX Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 29 września 2016 roku o godz. 13:00 w budynku Miejskiego Centrum Kultury, Plac Rynek 2 w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwały w sprawie: Zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego".
III. Zamknięcie sesji.