Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-26 15:40:03

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Mieszkańców Osiedla Boguchwała Gaj

27 września 2016 roku o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Odeon odbędzie się Zebranie Mieszkańców Osiedla Boguchwała Gaj z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja o źródłach finansowania inicjatyw społecznych.
  3. Uchwalenie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu osiedla w 2017 roku.
  4. Informacja nt. Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.
  5. Informacja nt. budżetu instytucji kultury na rok 2017.
  6. Informacja o konkursach pożytku publicznego dla stowarzyszeń.
  7. Wolne wnioski i zapytania.

Zgodnie z § 17 Statutu Osiedla w przypadku braku quorum tj. co najmniej 20 mieszkańców Osiedla posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 27 września 2016 roku o godz. 18:15.