Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-25 20:36:42

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Kielanówce

9 września 2016 roku o godz. 19:00 w sołectwie Kielanówka w lokalu Ośrodka Kultury odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2017 rok.
  3. Sprawy bieżące.

Zgodnie z §17 Statutu Sołectwa w przypadku braku quorum tj. co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 9 września 2016 roku o godzinie 19:15.