Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-24 23:42:22

Kalendarz Wydarzeń

XVII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515) zwołuje XVII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 10 grudnia 2015 roku o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad:

I.Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwały w sprawie:

  1. Zmiany budżetu na 2015 rok,
  2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  3. Przeniesienia udziałów,
  4. Podjęcia działań w celu wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji administracyjnej,
  5. Sprzedaży nieruchomości położonej w Nosówce,
  6. Sprzedaży nieruchomości położonej w Boguchwale,
  7. Nabycia nieruchomości położonej w Boguchwale,
  8. Nadania nazwy ulicy w Boguchwale,
  9. Zmiany w uchwale w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na  których zamieszkują mieszkańcy,
  10. Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i wyżywienie w "Dziennym Domu Senior-WIGOR w Racławówce".

III. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
IV. Zapytania i wolne wnioski radnych.
V. Zamknięcie sesji.