Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-22 19:51:43

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Zgłobniu

Sołtys wsi Zgłobień zwołuje Zebranie Wiejskie o godz. 19:30 w lokalu Domu Kultury w Zgłobniu.

TEMATYKA ZEBRANIA:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w celu zaopiniowania statutu sołectwa Zgłobień.
  3. Wolne wnioski i zapytania.

Drugi termin zebrania: 11 maja 2015 r. o godz. 19:45.