Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-08-04 18:54:10

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Zgłobniu

Sołtys wsi Zgłobień zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 27 kwietnia 2015 roku o godz. 17:00 w Domu Kultury w Zgłobniu.

TEMATYKA ZEBRANIA:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja o realizacji zadań samorządu.
  3. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie sołectwa.
  4. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w celu zaopiniowania statutu sołectwa Zgłobień.
  5. Wolne wnioski i zapytania.

Drugi termin zebrania: 27 kwietnia 2015 roku o godz. 17:15.